Muzeum II Wojny Światowej

 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku upowszechnia wiedzę o II wojnie światowej oraz służy pielęgnowaniu pamięci o jej ofiarach i bohaterach. To nowoczesny obiekt pod względem formy, a także prowadzonej działalności wystawienniczej, edukacyjnej i badawczej. W ramach Turystycznej szkoły muzeum przygotowało szereg materiałów audio oraz wideo, a także wykłady, karty pracy czy krzyżówki.

 

 

Materiały wideo:

Święta Bożego Narodzenia w obozie koncentracyjnym

 

1939. Pamięć i przesłanie

 

Marsz Śmierci

 

Deportacje sowieckie

 

Ps. “Różyczka”

 

Więźniowie Specjalni

 

Aslan Kikinadze “Póki człowiek jest na świecie…”

 

Jerzy Witold Grzywacz „Tapir”

 

Powrót do Janowej Doliny – Zbrodnia Wołyńska

 

 

Materiały audio:
Audycje są dostępne na stronie Muzeum II Wojny Światowej

 

 

Materiały edukacyjne:
#M2WSwirtualnie: