Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN to nowoczesna instytucja kultury – muzeum historyczne ukazujące 1000 lat dziejów polskich Żydów. W 2016 roku Muzeum POLIN zostało wyróżnione prestiżową nagrodą European Museum of the Year Award 2016. Program wystaw czasowych, działania edukacyjne, konferencje, staże i rezydencje artystyczne sprawiają, iż muzeum stało się ośrodkiem dialogu i krzewienia wiedzy o historii i dziedzictwie żydowskim. W ramach Turystycznej Szkoły muzeum przygotowały pakiet historyczny, na który składają się materiały wideo, w tym wykład i oprowadzanie po historycznej części Warszawy oraz ekspozycja on-line.

 

 

Materiały wideo:

Doświadczenia cywilne podczas powstania w getcie warszawskim – wykład Jacka Leociaka

 

Wirtualne zwiedzanie:

Wirtualna podróż po wystawie głównej – oprowadza Krystyna Czubówna

 

Materiały edukacyjne:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Google Arts & Culture – ekspozycja on-line