Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – placówka muzealna, utworzona w 1953 jako dział Muzeum Pomorskiego w Gdańsku. W czerwcu 1958, po uzyskaniu własnej siedziby, przekształcona została w Oddział Archeologiczny. Od 1 stycznia 1962 funkcjonuje jako samodzielne muzeum. W 1987 instytucja zaczęła prowadzić badania nad historycznym Śródmieściem Gdańska, następnie od roku 1993 ekspedycja muzealna podjęła się prowadzenia badań na ziemiach Sudanu w rejonach Katarakty Nilu. Muzeum udało się zgromadzić część zbiorów, które przetrwały zniszczenia wojenne, po Zachodniopruskim Muzeum Prowincjonalnym w Gdańsku . Gromadzi zbiory dokumentujące: pradzieje północnej Polski, kulturę materialną mieszkańców Gdańska i Pomorza Gdańskiego, od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne; bursztyn i wyroby z bursztynu, od pradziejów po współczesność oraz kulturę mieszkańców Sudanu. Najliczniejszą kolekcję tworzą zabytki związane z kulturą tożsamości regionu, np.:  kultury rzucewskiej, pomorskiej, wielbarskiej i oksywskiej. Placówka może się również pochwalić ciekawymi znaleziskami, do których należy: kolekcja popielnic twarzowych ze wczesnej epoki żelaza, wyroby rzemiosła artystycznego z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów z rejonu Pruszcza Gdańskiego, zbiór wyrobów bursztynowych datowanych od neolitu po późne średniowiecze, zabytki z grodu gdańskiego i Gdańska oraz unikatowa kolekcja zabytków z Wyspy Spichrzów.
Link do materiałów
Wirtualne Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Wirtualny spacer po Grodzisku w Sopocie

Przedmioty życia codziennego dawnych Gdańszczan

Pamiątki pielgrzymie w średniowiecznym Gdańsku

Buty dawnych gdańszczan

Piwnica romańska

Słowiańskie początki Gdańska

Gdańsk – Sudan. Na tropie starożytności

Łowcy sprzed tysięcy lat

Biżuteria Gotów

Wyspa Spichrzów

 

Grupa docelowa
Szkoła Podstawowa, klasy 1-3

Szkoła Podstawowa, klasy 4-8
LO
Podmiot Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Podmiot pozyskujący materiał od partnerów Gdańska Organizacja Turystyczna