Łazienki Królewskie

Muzeum Łazienki Królewskie, nazywane “najszczęśliwszym miejscem w Warszawie”, to letnia rezydencja króla Stanisława Augusta. Tworzą ją klasycystyczne zabytki i historyczne ogrody.

Pałac na Wyspie, jeden z najcenniejszych polskich zabytków w stylu klasycystycznym, z Królewską Galerią Obrazów;
Stara Oranżeria, w której znajdują się Królewska Galeria Rzeźby z gipsowymi kopiami najsłynniejszych rzeźb starożytnego świata, Galeria Rzeźby Polskiej z pracami niemal wszystkich najwybitniejszych polskich artystów, tworzących od początku XIX w. do połowy XX w., a także Teatr Królewski, jeden z nielicznych w Europie oryginalnych XVIII-wiecznych teatrów dworskich;
Pałac Myślewicki, w którym zachowały się oryginalne polichromie Jana Bogumiła Plerscha, m.in. widoki Rzymu i Wenecji;
Biały Dom, unikatowy w polskiej skali zabytek XVIII-wiecznej architektury rezydencjonalnej, z Królewską Galerią Grafiki oraz pierwszymi w Polsce groteskami;
Wodozbiór, najbardziej efektowny budynek, jaki powiązać można z technicznymi rozwiązaniami nowożytnych inżynierów; czy malowniczo położony Amfiteatr.

Z kolei w ogrodach Łazienek Królewskich spaceruje się ścieżkami oraz alejkami wśród drzew, krzewów i kwiatów. Do dyspozycji naszych gości jest: Ogród Królewski, Ogród RomantycznyOgród Modernistyczny. Latem dostępna jest również strefa leżakowania, mieszcząca się nieopodal Nowej Oranżerii.

Goście Łazienek Królewskich mają też kontakt z europejską kulturą dzięki licznym wydarzeniom. Wśród najbardziej znanych są letnie koncerty pod Pomnikiem Chopina, które dotychczas odbywały się w każdą niedzielę, od połowy maja do końca września. Recitale te mają w Łazienkach długą tradycję i cieszą się dużą popularnością zarówno wśród turystów, jak i mieszkańców Warszawy. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa Koncerty Chopinowskie przeniesione zostały do Internetu.

Od 1 stycznia 2018 r. częścią Muzeum Łazienki Królewskie stało się Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Obie placówki połączone zostały w jedną instytucję kultury pod nazwą Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie z Oddziałem Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.

Sala Balowa – cz. I

Największym pomieszczeniem Pałacu na Wyspie jest Sala Balowa. Jej dekoracja architektoniczna, rzeźbiarska i malarska posiada określony przekaz.

 

 

 

Sala Balowa – cz. II

W Sali Balowej znajdują się rzeźby, stanowiące oprawę kominków. Posągi odzwierciedlają wizję idealnych rządów króla Stanisława Augusta. Poznaj ich znaczenie.

 

Sala Balowa – cz.III

Wśród dekoracji ściennych Sali Balowej widoczne są m.in. dwie płaskorzeźby, przedstawiające mitologiczne sceny miłosne. Król umieści je tu nieprzypadkowo.

 

 

Sala Balowa – cz. IV

Istotnym elementem symboliki wystroju Sali Balowej jest dekoracja malarska ścian. Składają się nań prostokątne płyciny wypełnione groteskami autorstwa Jana Bogumiła Plerscha.

 

 

Sala Salomona – cz. I

Kompozycja Sali Salomona, łącząca malowidła, dekorację ornamentalną, sztukaterie oraz bogactwo wyposażenia, jest typowa dla wnętrz ostatniego króla Polski. Przeczytaj cały wpis

 

 

Sala Salomona – cz. II

Zobaczyć tu można m.in. cztery okrągłe płótna Marcella Bacciarellego, tak zwane tonda, z wyobrażeniami cnót: Roztropności, Sprawiedliwości, Łaskawości i Odwagi.

 

Rotunda – cz. I

Ta niewielka, okrągła sala sklepiona kopułą znajduje się w samym centrum Pałacu na Wyspie. Kształtem i wystrojem przypomina rzymski Panteon oraz inne, wzorowane na nim, budowle sakralne.

 

 

 

Rotunda – cz. II

Za panowania króla Stanisława Augusta posadzkę w Rotundzie, wykonaną z różnokolorowych marmurów, zdobiła głowa meduzy. Nie przetrwała jednak ona do naszych czasów.

 

 

Rotunda – cz. III

Na fryzie obiegającym wnętrze widnieje złocony napis UTILE MUNDO EDITI IN EXEMPLUM. LUCAN. LIB. X (“Na pożytek światu postawieni jako wzór”), będący cytatem z dziesiątej księgi “Wojny domowej” Lukana.

 

 

Portyk Pałacu na Wyspie

Powstał w 1784 r. poprzez dodanie dwóch segmentów do pierwotnej, barokowej fasady Łazienki Lubomirskiego. Przestrzeń ta wypełniona została czterema kolumnami w porządku korynckim.

 

 

Pałacowe gryfy

Mitologiczne zwierzęta, zgodnie z życzeniem króla Stanisława Augusta, zdobią boczne ściany pałacowego portyku. Stanowią nawiązanie do sfinksów, znajdujących się nad głównym wejściem do Pałacu na Wyspie.

 

 

Medaliony

Znajdują się nad dolnymi oknami po obu stronach wejścia do Pałacu na Wyspie. Swoimi przedstawieniami nawiązują do mitologii, zostały również opatrzone łacińskimi sentencjami.

 

 

Teatr Królewski – cz. I

Mieszczący się w Starej Oranżerii Teatr Królewski jest jednym z niewielu zachowanych, autentycznych XVIII-wiecznych teatrów dworskich w Europie, jedynym takim w Polsce.

 

 

Teatr Królewski – cz. II

Wśród największych skarbów Teatru Królewskiego są dekoracje malarskie, oparte na symbolice appolińskiej. Ich autorem jest Jan Bogumił Plersch, nadworny malarz króla Stanisława Augusta.

 

 

Loża królewska

Przedstawienia w Teatrze Królewskim Stanisław August oglądał z loży królewskiej, a 200 osób zasiadających na widowi mogło podziwiać nie tylko grających na scenie aktorów, lecz także monarchę.

 

Kulisy Teatru Królewskiego

Pomieszczenia i zakamarki, które w czasach Stanisława Augusta wykorzystywane były do przygotowywania przedstawień, zachowały się do dziś. Zobacz, co kryją kulisy Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii.

 

 

Grupa docelowa
Szkoła Podstawowa, klasy 4-8,
LO
Podmiot Muzeum Narodowe

Podmiot pozyskujący materiał od partnerów: Warszawska Organizacja Turystyczna