Dzieje kościoła Jezusowego w Cieszynie są ściśle połączone z dziejami protestantyzmu na terenie Śląska Cieszyńskiego. Już podczas wystąpienia Marcina Lutra, w pierwszej połowie XVI wieku, książęta cieszyńscy sprzyjali reformie. Więcej:https://www.slaskie.travel/poi/2491/kosciol-jezusowy-w-cieszynie

Podmiot: Slaskie travel