Najgłębsza w Polsce trasa turystyczna –  600 metrów pod ziemią!

 

pomysł utworzenia Kłodawskiej Podziemnej Trasy Turystycznej powstał w połowie lat 90-tych, ideą jej utworzenia była edukacja młodzieży
z zakresu geologii (etapy powstawania złóż solnych) oraz procesu produkcji i jej zastosowania. W dniu 4 grudnia (Święto patronki górników
– św. Barbary) 2004 roku została poświęcona i po raz pierwszy udostępniona do zwiedzania Kłodawska Podziemna Trasa Turystyczna.
W dniu 20 kwietnia 2007 roku trasa turystyczna oraz niektóre stanowiska geologiczne w kłodawskiej kopalni zostały wpisane do Rejestru
Zabytków. Tego samego dnia na trasie turystycznej został pobity rekord Guinnesa w kategorii koncert na największej głębokości.
Koncert zagrali filharmonicy kaliscy pod batutą Adama Klocka.

GŁÓWNE ATRAKCJE:
– możliwość zwiedzania czynnego produkcyjnego zakładu górniczego
– zjazd windą 600 metrów pod powierzchnię ziemi, zjazd z prędkością 6m/s
– możliwość przejścia niewielką częścią z ok. 400 km podziemnych korytarzy  i komór
– poznanie historii powstania kłodawskich złóż solnych oraz zastosowania  samej soli
– możliwość obejrzenia wyeksploatowanych komór solnych (podziemne komory  o kubaturze hali sportowej)
– zapoznanie turystów z historycznymi maszynami używanymi w górnictwie solnym

 

Historia kopalni :

U podstaw powstania kopalni soli w Kłodawie leżą rozpoczęte juz latach 30-stych ubiegłego wieku badania grawimetryczne prowadzone w okolicach
Kłodawy. Te wykazały, że w tym rejonie występuje płytko ukryty potężny wysad solny. II wojna światowa przerwała na kilka lat badania. Powrócono
do nich po zakończeniu działań wojennych uzyskując zarys wielkich struktur soli kamiennej oraz soli magnezowo-potasowych. Rozpoczęto budowę
kopalni i zakładu przeróbczego soli potasowej, lokalizując go na środkowym odcinku wysadu solnego. W trakcie budowy okazało się, iż złoże zawiera
przede wszystkim sól kamienną, natomiast sole magnezowo-potasowe występują w mniejszych ilościach. Pierwsze tony soli kamiennej wydobyto w
1956 roku. W 1958 roku w wyniku zmiany profilu produkcyjnego zmieniono dotychczasowe brzmienie nazwy zakładu – powołano do życia nowe
przedsiębiorstwo Kopalnia Soli „Kłodawa”. Zakład miał wydobywać 450 tys. ton soli rocznie. Poziom ten osiągnął pod koniec lat 60-tych. Lata 70-te
to rozbudowa kopalni – wydobycie w tym czasie wynosiło ponad milion ton rocznie. Z założenia największym odbiorcą kopalni soli był przemysł.
Wraz z dekoniunkturą w przemyśle (przełom lat 80-tych i 90-tych) spadło zapotrzebowanie również na sól, przez co spadło wydobycie w Kopalni
„Kłodawa”. Obecnie Kopalnia jest największym krajowym producentem soli kamiennej. Wydobycie prowadzi tradycyjną metodą górniczą, która
pozwala zachować w pełni stworzone przez przyrodę walory kłodawskiej soli. Produkty końcowe uzyskujemy na drodze przeróbki mechanicznej soli,
bez stosowania zabiegów chemicznych.

Autor: Kopalnia Soli Kłodawa

Czytaj więcej