„Nim Zasypano ostatni szyb” wystawa stała poświęcona historii starachowickiego górnictwa rud żelaza.

 

Wystawa „Nim zasypano ostatni szyb” poświęcona jest historii starachowickiego górnictwa rud żelaza i stanowi integralny, chociaż samodzielny składnik stałej ekspozycji Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Jej celem jest przybliżenie historii starachowickiego górnictwa rud żelaza, pod kątem pracy i życia codziennego ludzi w nim zatrudnionych. Wystawa jest również efektem poszukiwań zachowanych pamiątek po starachowickim górnictwie oraz wywiadów przeprowadzonych z żyjącymi górnikami lub ich bliskimi.

Link do materiału
MP3 – lektor opowiada o górnictwie

Grupa docelowa
Szkoła podstawowa; Klasy: 4-8
Podmiot Muzeum Przyrody i Techniki, Ekomuzeum w Starachowicach

Podmiot pozyskujący materiał od partnerów Regionalne Centrum Informacji Turystycznej, Kielce