Melodie, utwory folklorystyczne z płyt wydanych pod patronatem Starosty Nowosądeckiego:

 

„Lachy” Nowy Sącz

Najstarszy regionalny zespół w Nowym Sączu działający nieprzerwanie od 1956 r., laureat wielu prestiżowych nagród, m.in.: trzykrotny zwycięzca Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, pierwszy polski triumfator Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych w Żywcu, laureat Nagrody Ministra Kultury I stopnia…

„Małe Lachy” Nowy Sącz

Grupa dziecięca nowosądeckiego zespołu Lachy, powołana do życia w 1968 r. W ten sposób istniejące od 12 lat Lachy swoją działalność nakierowały także na pracę edukacyjno-wychowawczą. Grupa dziecięca, stanowiąca naturalne zaplecze dla zespołu dorosłego, poznawała repertuar tańców i melodii, była wychowywana w duchu…

„Dolina Dunajca” Nowy Sącz

Początki tego zespołu folklorystycznego sięgają 1967 r. i Sądeckich Zakładów Elektro-Węglowych w Nowym Sączu. Od początku byłą to grupa przyzakładowa. Sukcesy artystyczne Zespołu rozpoczęły się w 1973 r., gdy stał się on rewelacją Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu, a następnie wywalczył Srebrną ciupagę w…

„Sądeczoki” Nowy Sącz

Zespół Regionalny Sądeczoki został założony w roku 1980 w Młodzieżowym Domu Kultury (obecnie Pałac Młodzieży)  w Nowym Sączu. ma na swoim koncie liczne występy w kraju i zagranicą między innymi: we Francji, Belgii, Niemczech, Włoszech, Bułgarii, Chorwacji, Rosji, Ukrainie, Słowacji, Czechach, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii,…

„Sądeczanie” Nowy Sącz

Regionalny Zespół powstał w 1963 r. Bułgaria, Niemcy, Rumunia, Węgry, Włochy, Francja, Hiszpania, Jugosławia, Czechy, Słowacja, Łotwa, Szwajcaria – to kraje, gdzie Sądeczanie wielokrotnie gościli. Zdobyli wiele nagród i wyróżnień na festiwalach krajowych i zagranicznych. W ciągu 45 lat przez Zespół przewinęło się ponad…

„Piątkowioki” Piątkowa

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Piątkowioki nazwę zapożyczył od miejscowości Piątkowa leżącej nieopodal Nowego Sącza, w której został założony w 1994 r. Działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu. Liczy prawie 100 osób, dzieci i młodzieży. Jego program obejmuje tańce, śpiewki, zwyczaje i obrzędy ludowe…

„Dolina Popradu” Piwniczna-Zdrój

Zespół powstał w 1965 r., prezentuje folklor górali nadpopradzkich, zwanych czasem czarnymi góralami, bo, jak można zobaczyć na starych fotografiach, ich gunie i hołośnie mają. ciemną barwę. Skupia ludzi bardzo młodych i nie tylko ocala ginący folklor, ale pełni też rolę wychowawczą wobec młodzieży, która poprzez poznanie…

„Mszalniczanie” Mszalnica

Zespół powstał w 1981 r. w Mszalnicy. Mszalniczanie reprezentują folklor Lachów sądeckich. To jeden z najbardziej atrakcyjnych kulturowo regionów w Polsce – pod względem śpiewu, muzyki, tańca, obrzędów i zwyczajów ludowych oraz niezwykle bogatego stroju. Zespół prezentuje folklor w formie autentycznej. Są to nie tylko pieśni,…

„Skalnik” Kamionka Wielka

Zespół powstał w 1982 r. w Kamionce Wielkiej przy Gminnym Ośrodku Kultury. Podstawą repertuaru jest folklor Lachów sądeckich. Skalnik zdobył Złote i Brązowe serce w Żywcu, Brązową ciupagę na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem i II miejsce w ramach Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej….

„Jakubkowianie” Jakubkowice

Początek działalności zespołu w obecnej formie to 1996 r. Nazwa Jakubkowianie wywodzi się od nazwy parafii Jakubkowice istniejącej już w XIV wieku, a tworzącej obecnie centrum miejscowości Łososina Dolna. Istotny wpływ na pierwsze osiągnięcia grupy miało bardzo duże zaangażowanie członków zespołu wsparte fachową wiedzą i…

„Podegrodzie” Podegrodzie

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Podegrodzie istnieje od 1937 r. W swych programach prezentuje zwyczaje, obrzędy, tańce, pieśni, melodie i gwarę ludową. Bogaty repertuar zespołu obejmuje m. innymi: wesele podegrodzkie, „Wizowiny”, „Zielone Świątki”, „Dożynki” oraz wiązankę tańców i pieśni tzw. „Grankę Podegrodzką”….

„Nawojowiacy” Nawojowa

Zespół Regionalny Nawojowiacy działa od 1993 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nawojowej. Prezentuje tradycje regionalne Lachów sądeckich. Postawił od początku na wielopokoleniowy przekaz kultury. był wielokrotnie nagradzany za swoje programy muzyczno-taneczne, a przede wszystkim za widowiska obyczajowe. Jest m. in. laureatem…

„Lipniczanie” Lipnica Wielka

W 1969 r. zorganizowano w Lipnicy wiejskie dożynki na których przyszły zespół Lipniczanie rozpoczął swój udany debiut. Występ musiał zachwycić, bo już w październiku tegoż roku na zebraniu mieszkańców wsi podjęto uchwałę o powstaniu zespołu, który miał działać przy miejscowej OSP. Oficjalna nazwa Regionalny Zespół…

„Kowalnia” Stróże

Zespół powstał 28 stycznia 2000 r. przy Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Grupa odnosi wiele sukcesów i przywozi liczne nagrody, m.in. otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Grupa prezentuje repertuar pogórzański, jednak odbiega on w charakterze ruchu od tańców…

„Ciupaga” Łącko

Kapela Góralska Ciupaga pochodzi z okolic Łącka. W repertuarze ma utwory góralskie, lachowskie oraz pochodzące z innych regionów. Nie stroni też przed folkową aranżacją muzyki popularnej. Zespół istnieje od 2005 r. To grupa przyjaciół, których łączy pasja muzyczna. Ciupaga wielokrotnie występowała na scenach w Polsce i poza…

„Kamionczanki” Kamionka Wielka

Zespół powstał w 1978 r. przy Szkole Podstawowej w nr 2 w Kamionce Wielkiej. Prezentuje folklor Lachów Sądeckich. Obecnie liczy kilkanaście członkiń w wieku od pięćdziesięciu do ponad siedemdziesięciu siedmiu lat śpiewających w układzie dwugłosowym bez udziału instrumentów, z zachowaniem gwary. Kamionczanki śpiewają…

„Echo Jaworza” Ptaszkowa

Zespół działa w Ptaszkowej przy tamtejszej filii Gminnego Ośrodka Kultury w Grybowie. Grupa powstała w 2005 r., gdy trzeba było zaprezentować Ptaszkową na wydarzeniu pt. Dziedzictwo Kultury w Stróżach. Występ okazał się sukcesem. Echo Jaworza koncertuje na wydarzeniach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich przeglądach….

„Szumiąca Woda” Rytro

Kapela góralska z Rytra, istnieje od 2006 r. W repertuarze ma głównie krakowiaki, polki, walczyki i ballady, ale także stare formy muzyki góralskiej, które w rożnych wariantach są znane w Karpatach. W wiernej tradycji muzyce kapeli słychać, że kiedyś okolice Rytra były tyglem kulturowym, w którym zaznaczyły się wpływy…

„Mały Skalnik” Kamionka Wielka

Grupa powstała w 1984 r. Zespół reprezentuje rejon etnograficzny Lachów sądeckich. W czasie swojej wieloletniej działalności Mały Skalnik wielokrotnie występował w ramach Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce, a w 1993 r. brał udział w II Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych…

„Mali Mszalniczanie” Mszalnica

Zespół powstał w 1986 r. Skupia ponad 40 najbardziej uzdolnionych muzycznie i tanecznie dzieci z tej szkoły w wieku od 6 do 12 lat. Mali Mszalniczanie prezentują folklor dziecięcy regionu Lachów sądeckich, pielęgnując dawne zwyczaje, zabawy, przyśpiewki. Zespół występuje w eilu miejscach, dwukrotnie brał udział w Karpackim…

Wybrane utwory z płyt wydanych pod patronatem Starosty Nowosądeckiego.

„Mali Mystkowianie” Mystków

Zespół powstał w 1984 r. w Mystkowie koło Nowego Sącza. Liczy 50 członków wieku 4-12 lat. Mali Mystkowianie mają własną pięcioosobową młodzieżową kapelę, której członkowie przygrywają na skrzypcach, kontrabasie, klarnecie i trąbce. Zespół występował w wielu miejscach w kraju, m.in. brał udział w I Ogólnopolskim…

„Małe Łącko” Łącko

Zespół został założony w 1952 r. Działa przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Wilkowicza w Łącku. W ciągu wieloletniej działalności u najmłodszych mieszkańców Łącka rozwija zamiłowanie do bogatego folkloru, pięknej muzyki i tańca regionu łąckiego. Młodzi adepci tańca ludowego po ukończeniu Szkoły Podstawowej w…

„Małe Podegrodzie” Podegrodzie

Zespół powstał w 1954 r. początkowo jako kółko taneczne przy Szkole Podstawowej w Podegrodziu. W 1970 r. zespół został rozwiązany, a w 1975 r. reaktywowany. Występował z zespołem Mazowsze w Licheniu oraz z zespołem Śląsk w Brzeznej, koncertował w kopalni soli w Wieliczce. Trzykrotnie brał udział w Karpackim Przeglądzie…

„Mała Helenka” Chełmiec

Zespół został założony w 2003 r. Działa przy Zespole Szkół w Chełmcu, a jego członkowie uczą się rodzimej kultury w trzech grupach wiekowych: 4-6 lat, 7-10 lat i 11-15 lat. Podczas koncertów ci mali artyści promują i kultywują tradycję słowa, muzyki, tańca i zabaw dziecięcych regionu Lachów sądeckich. Zespół bardzo…

„Michalczowa” Michalczowa

Grupa Regionalna powstała w 2000 r., działa przy Szkole Podstawowej w Michalczowej. W trzech zespołach (dziecięcym, młodzieżowym i dorosłym) zrzesza ponad 70 osób kultywujących miejscowe zwyczaje, śpiewu, tańca i muzykowania. Wielokrotnie prezentowała swój dorobek artystyczny podczas przeglądów i festiwali w kraju i zagranicą:…

„Nikskowioki” Niskowa

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca istnieje od 2005 roku i działa pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej w Niskowej koło Nowego Sącza. Kultywuje folklor Lachów sądeckich. Bogato wyszywany strój oraz repertuar, zawierający tradycyjne tańce, muzykę, gwarę i obrzędowość, zachwyca widzów, długo pozostając w ich pamięci….

„Piecuchy” Nawojowa

Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny powstał w 1995 r. w Nawojowej. Prezentuje folklor Lachów sądeckich. Piecuchy uczestniczyły w wielu konkursach, przeglądach, a także festiwalach międzynarodowych: III Światowa Folkloriada – Węgry, Rachovche – Bułgaria, Kotylasya Torba – Ukraina, Krakowiak – Kraków, Darujmy Światu Pokój -…

„Górale Łąccy” – kolędy Łącko

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca powstał w latach 30. XX stulecia. Na repertuar tej grupy składały się gawędy o regionie podhalańskim, przyśpiewki z okolic Łącka, gadki oparte na motywach tetmajerowskich i podhalańskich oraz gra na instrumentach takich jak: skrzypce, harmonia czy listek bluszczowy. Obecnie zespół działa przy…

 

Podmiot Powiat Nowosądecki