Historia powstania fabryki samochodów ciężarowych “STAR”. Opis najcenniejszych zabytków w tym STARA Papamobile, którym poruszał się Papież, oraz STARA startującego w rajdzie Paryż-Dakar. Tradycja wytwarzania pojazdów w Starachowicach sięga czasów przedwojennych. Produkowano tu wówczas osie do kuchni polowych i podwozia dla wieżyczki działa Bofors. Tuż przed 1939 rokiem czyniono przygotowania do uruchomienia produkcji ram samochodowych

Link do materiału
Fabryka Samochodów Ciężarowych – zarys historii

Grupa docelowa
Szkoły branżowe (technikum samochodowe),
Zespoły Szkół Samochodowych

Podmiot Muzeum Przyrody i Techniki, Ekomuzeum w Starachowicach

Podmiot pozyskujący materiał od partnerów Regionalne Centrum Informacji Turystycznej, Kielce