Filmy opisujące wystawę stałą, wirtualne zwiedzanie wystawy stałej z komentarzem pracowników i dyrektora ECS.
 

Link do materiału
Europejskie Centrum Solidarności – wirtualne zwiedzanie
 

 

Grupa docelowa
LO
 

Podmiot Europejskie Centrum Solidarności

Podmiot pozyskujący materiał od partnerów Gdańska Organizacja Turystyczna