Europejskie Centrum Solidarności – NOTACJE FILMOWE

Europejskie Centrum Solidarności od 2008 roku prowadzi projekt notacji filmowych – wywiadów z osobami uczestniczącymi w działaniach opozycji demokratycznej i tworzącymi kulturę niezależną a w szczególności działającymi w ruchu społecznym Solidarności i związku zawodowym NSZZ „Solidarność”.

Bohaterowie notacji opowiadają o czynach heroicznych i niezwykłych, o ukrywaniu się, upartej walce, przemycie, podziemnych drukarniach, domowych spektaklach teatralnych, ale też o codziennym życiu, o służeniu pomocą innym, o opiece nad potrzebującymi, o ludzkiej Solidarności. Różne były ich drogi życiowe i motywacje, ale relacje, opisując ludzi, miejsca i wydarzenia składają się na bogaty i precyzyjny obraz wyjątkowego czasu, gdy tak wielu ludzi odnalazło swoje powołanie w służbie idei Solidarności. Z indywidualnych świadectw zawartych w notacjach wyłania się obraz wielomilionowego ruchu, który zmienił Polskę i wpłynął na przemianę, która ogarnęła Europę i cały współczesny świat

Archiwum notacji filmowych stale rośnie i dziś zawiera prawie półtora tysiąca godzin nagrań składających się 1101 notacji. Notacje zrealizowane zostały już m.in. z działaczami z Gdańska, Krakowa, Warszawy, Bydgoszczy, Wrocławia, Łodzi, Lublina, rejonu Śląska, Podlasia i Mazowsza, jak również z przedstawicielami emigracji i rozsianymi po całym świecie ludźmi czynnie wspierającymi Solidarność. Na 30. rocznicę Sierpnia ’80 zrealizowane zostały projekty: „Sygnatariusze Porozumień Sierpniowych” oraz „Eksperci i doradcy Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i strony rządowej”. Każdy wywiad opowiada o jednym życiu i o unikalnym doświadczeniu osoby, która stała się świadkiem i uczestnikiem niezwykłego zjawiska, jakim była Solidarność.

 

 

Grupa docelowa
LO
Podmiot Europejskie Centrum Solidarności

Podmiot pozyskujący materiał od partnerów Gdańska Organizacja Turystyczna