Prezentacja na temat Cricoteki i sztuki Tadeusza Kantora.

Link do materiału:

Cricoteka – www

Prezentacja nt. Cricoteki i sztuki T. Kantora.

Cafe Europe – Rafał Solewski: Działania twórcze Tadeusza Kantora na tle rozwoju sztuki światowej

Cafe Europe – Katarzyna Osińska: Tadeusz Kantor i rosyjska awangarda

Cafe Europe – Justyna Michalik: Tadeusz Kantor kontra happening

Café Europe – Marta Anna Raczek-Karcz: Tadeusz Kantor w krainie intermediów

Grupa docelowa: Szkoła średnia

Podmiot Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA

Podmiot pozyskujący materiał od partnerów Urząd Miasta Kraków