Centrum Słowian i Wikingów JOMSBORG – VINETA WOLIN to Skansen usytuowany na nabrzeżu rzeki Dziwna. Znajduje się tutaj kilkanaście
obiektów- replik wczesnośredniowiecznego Wolina (dziś liczba obiektów to 27 chat, 2 bramy z wałami i umocnieniami obronnymi, nabrzeże portowe).

 

Odtwarzanie historii Wolina sprzed 1000 lat – to nasza pasja i sposób na życie.Ponad 100 lat temu w Wolinie rozpoczęto wykopaliskowe badania
archeologiczne. Od tamtej pory archeolodzy odkrywają wspaniałe pozostałości czasów świetności Wolina. I tak, jak w większości miast, zabytki
lądują w muzeach, a historia, w najlepszej sytuacji, żyje tylko na papierze. Nam, współczesnym mieszkańcom Wolina, drogę do wskrzeszenia
dawnych dziejów naszego miasta, wskazali w 1993 roku Duńczycy, którzy od niemal 40 lat odtwarzają historię wikingów – piratów z północy.
Zorganizowali oni I Festiwal Wikingów w Wolinie, aby pokazać, jak można wykorzystać oraz zaprezentować historię miasta i regionu.
Uczestnikami pierwszych edycji festiwalu byli Duńczycy, Anglicy i Niemcy. Dopiero kilka lat później paru mieszkańców Wolina, miłośników historii,
podjęło nieśmiałe kroki w przeszłość, tworząc zarazem niewielka grupę historyczną „Dziedzictwo Wolina”. Pomagaliśmy przy organizacji kolejnych
wolińskich festiwali, a także rozpoczęliśmy poszukiwania innych miejsc prezentujących dawną tradycję i kulturę. Pierwszym takim miejscem był
niedaleko położony Ukranenland, skansen w niemieckim mieście Torgelow; drugim – Biskupin. Potem zaczęły się wyjazdy (całymi rodzinami) do
dalszych miejsc historycznych i skansenów w Europie: Niemcy, Dania, Szwecja, Norwegia, Wyspa Man. Zaczęły się też marzenia, aby podobną
rekonstrukcję zbudować w Wolinie. W celu sformalizowania działań wolińskiej grupy pasjonatów w 2002 roku zarejestrowaliśmy organizację
pozarządową – Stowarzyszenie „Centrum Słowian i Wikingów Wolin Jómsborg Vineta” z siedzibą w Wolinie. Osoby zrzeszone w naszym
stowarzyszeniu to ludzie różnych zawodów, takich jak: strażak, ślusarz, urzędnik, ratownik pogotowia, sprzedawczyni, konserwator, rolnik itd.
Nie trzeba być z wykształcenia archeologiem czy historykiem, żeby zajmować się archeologią eksperymentalną i mieć szeroką wiedzę na temat
własnego miasta i czasów wczesnego średniowiecza. Wystarczy pasja, wytrwałość w pozyskiwaniu wiedzy i umiejętności. Wykorzystując coraz
liczniejsze kontakty z „wikingami”, zaczęliśmy podróżować, zyskując nowe doświadczenia i jednocześnie podpatrując, jak inni odtwarzają zabytki i
rekonstruują „swoje miasta”. Bogatsze były nasze doświadczenia, liczniejsze spostrzeżenia, ale też z większą rezerwą i surowszym okiem patrzyliśmy
na otaczający nas historyczny świat. Większy był jednak respekt dla tego co pracochłonne i godne uwagi.Budowa skansenu jest naszym głównym,
ale nie jedynym celem. Korzystając z szerokich możliwości, jakie daje nam zrekonstruowana osada, realizujemy różne projekty, w tym również
społeczne, skierowane do mieszkańców miasta i gminy Wolin. Od 2002 roku zrealizowaliśmy ok. 40 projektów. „Centrum Słowian i Wikingów”
odwiedza rokrocznie ok. 70 tysięcy turystów z Polski oraz zagranicy. Skansen okrzyknięto jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych naszego
województwa, zdobył on także wiele nagród i wyróżnień. Festiwal Słowian i Wikingów stał się jedną z największych imprez wczesnośredniowiecznych
na świecie, a uczestniczą w nim ludzie z 30 krajów.Mamy nadzieję, że te wszystkie działania nie tylko rozpropagują historię naszego miasta i wiedzę o
czasach jego świetności, ale także pokażą wszystkim, że czasem, aby żyć ciekawie, wystarczy „szalony pomysł jeszcze bardziej szalonych ludzi”.
Mówiąc językiem urzędowym: realizujemy cele statutowe organizacji pozarządowej, a mówiąc normalnie: realizujemy swoje marzenia.

 

 

 

 

Autor: Centrum Słowian i Wikingów JOMSBORG – VINETA WOLIN

Czytaj więcej