Możesz korzystać z materiałów wideo, które są związane z zajęciami w pracowni biologicznej i fizycznej, zwiedzaniem wystawy „Ścieżki dorastania”, a także z propozycjami doświadczeń.
 

Link do materiału
Zostań w domu z Młynem Wiedzy
 

 

Grupa docelowa
pods. 4-8,
LO
 

Podmiot Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Podmiot pozyskujący materiał od partnerów Urząd Miasta Toruń, Wydział Promocji i Turystyki