Centrum Kultury Dwór Artusa – Interpretacja wybranych dzieł sztuki:

 

 

 

Grupa docelowa
LO
Podmiot Centrum Kultury Dwór Artusa

Podmiot pozyskujący materiał od partnerów Urząd Miasta Toruń, Wydział Promocji i Turystyki