Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysło­wicach jest efektem starań wielu pokoleń strażaków dążących do utworzenia placówki obrazującej dzieje ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Powstało ono dzięki inicjatywie śląskiego środowiska pożarniczego, władz administracyjnych regionu, które w 1974 r. powołały Społecz­ny Komitet Organizacyjny Muzeum.  Zapraszamy na https://zabytkitechniki.pl/

Realizacja: Krzysztof Smereka

Podmiot: Slaskie travel