“Witaj w Poznaniu” – karty pracy do nauczania języka polskiego jako drugiego

 

Grupa docelowa
pods.1-3,
pods.4-8
Podmiot Brama Poznań

Podmiot pozyskujący materiał od partnerów Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna