Jak wyglądał XIX-wieczny wiejski dom? Ile izb miała do dyspozycji wielodzietna rodzina, ile proboszcz, a ile nauczyciel? W jakie zabawy bawiły się dzieci? Idealnymi miejscami do odkrywania uroków (ale też i bolączek) dawnego życia na terenach wiejskich są skanseny. A ten w Tokarni dodatkowo można odkrywać, podążając trasami pełnymi questów, czyli zagadek i zadań, które spotykają nas po drodze! Nie tylko najmłodsi uwielbiają takie atrakcje.

Muzeum Wsi Kieleckiej − Park Etnograficzny w Tokarni to ogromny skansen, w którym turyści przenoszą się do XIX w. Poznają przykłady zabudowań wiejskich, dworsko-folwarcznych i małomiasteczkowych. Budowle pochodzą z różnych subregionów Kielecczyzny − Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej.
W skansenie można chodzić własnymi ścieżkami, można też odkrywać tajemnice poszczególnych chat i ich mieszkańców, podążając za podpowiedziami zawartymi w questach. Do dyspozycji jest 5 tras tematycznych, które można ściągnąć na telefon („Opowieść o młynie i chlebie”, „Wierzenia ludowe świętokrzyskiego”, „Dzień syna Niciorza” oraz „Tradycyjne zawody wsi kieleckiej” – dwie części). Zwiedzanie pełne zadań i zagadek do rozwiązania sprawia dzieciom niesamowitą satysfakcję, a i rodzice wiele z niego wynoszą.

Do skansenu warto się wybrać w dni, w których organizowane są imprezy, wtedy wiele z zabudowań ożywa dzięki animatorom. Można tam też zamieszkać, pokoje gościnne urządzono w Ośmioraku z Rudy Pilczyckiej z 1914 r. To prawdziwy nocleg z klimatem.

Wydawca: Polska Organizacja Turystyczna