Działalność  izby ma  na celu stworzenie miejsca innego niż klasa lekcyjna, przyjaznego dzieciom i młodzieży, gdzie edukacja ekologiczna może rozpocząć się od najmłodszych lat i prowadzona jest w przyjaznej i przystępnej formie oraz atmosferze sprzyjającej poznaniu tajników przyrody regionu kujawsko-pomorskiego ,a w szczególności Borów Tucholskich.

Tematy , które są realizowane podczas zajęć to: praca leśnika, pozyskiwanie drewna, wycinka drzew, ochrona przyrody,  turystyka w lasach , reintrodukcja (np. sokołów) oraz tematyka związana z Borami Tucholskimi.

Poziom zajęć jest odpowiednio dobrany  dla poszczególnych grup:

-przedszkolacy np. poznają zwierzęta zamieszkujące polskie lasy

-uczniowie szkół podstawowych i średnich poznają gatunki drzew , zapoznają się z nasiennikiem , gatunkami zwierząt , oraz poznają jak trudny jest  zawód leśnika

-uczniowie szkół specjalnych-ćwiczenia sensoryczne

-osoby dorosłe (np. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kluby seniora, kluby sportowe)

KONTAKT

Technikum Leśne im . A.Loreta

ul. Nowodworskiego 9-13

89-500 Tuchola

www.tltuchola.pl

e-mail: sekretariat@tltuchola.pl